KEMPEN KESEDARAN PENYAKIT KARDIOVASKULAR

KEMPEN KESEDARAN PENYAKIT KARDIOVASKULAR

PENYAKIT kardiovaskular atau jantung, kekal sebagai salah satu penyakit kronik paling berbahaya di negara maju dan membangun.

Dianggarkan seramai 17.3 juta orang mati akibat kardiovaskular pada tahun 2008 di seluruh dunia.

Menjelang 2030, angka itu dijangka… (Read more)